Kinderbekken fysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme, waarbij de fysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in problemen rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen.  De behandeling is gericht op plas- en/of ontlastingsproblemen, bedplassen of chronische buikpijnklachten.

Intake en onderzoek
Wanneer u bij de KBFT komt zal er eerst een gesprek zijn samen met ouder en kind. Hier wordt de hulpvraag geïnventariseerd en krijgt u vragen over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft, hierbij kan gebruik gemaakt worden van een poep- of plasdagboek. Opvolgend kan er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Dit is nodig om te zien op welke manier uw kind beweegt en om een inschatting te maken van de mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen.

Wat kunnen de klachten zijn?

 • urine- en/of ontlastingsverlies
 • onrustige blaas, heel vaak plassen
 • niet op tijd op het toilet zijn
 • te lang ophouden van plas
 • verstopping in de darmen, obstipatie
 • verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid
 • blaasontstekingen
 • angst om te plassen of te poepen
 • bedplassen
 • problemen op het gebied van de seksualiteit (bij oudere kinderen)

Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van uw kind en uw gezin. Kinderen, maar ook hun ouders, schamen zich vaak voor deze klachten en durven niet of met maar weinig anderen hierover te praten.

Behandeling
Aan de hand van de intake, poep- en plasdagboeken en het onderzoek zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren en beoordelen of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn.

Er wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt. De therapie bij kinderen met plas– en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het

kind inzicht in zijn of haar plas/poepprobleem.

 • Aanleren van juist toiletgedrag/toiletritme/toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten

Oefentherapie gericht op:

 • Algemeen lichaamsgevoel en beweging
 • Bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
 • Verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
 • Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit
 • Ontspannen ademhaling
 • Ontspanning algemeen

De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet geoefend worden. De therapie vraagt dus veel inzet van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering of herstel.

Verwijzing
Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed als kinderfysiotherapie. Dit zijn maximaal 18 behandelingen. Als uw kind voor langere tijd begeleiding nodig heeft kan de aanvullende verzekering dit vergoeden. De vergoeding is wel afhankelijk van uw aanvullende pakket.

Wilt u een afspraak maken? Onze (kinder)bekken fysiotherapeut staat voor u klaar om zo snel mogelijk met u een afspraak in te plannen!

Wil je een afspraak maken? Dat kan! Wij zullen ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kan.