Covid-19 Revalidatie

Bij Fysio.com hebben onze fysiotherapeuten ervaring met revalidatiezorg van complexe aandoeningen. Vanaf nu bieden wij behandelingen aan voor de revalidatie van patiënten met Covid-19. Het ondergaan van Covid-19 heeft een grote impact op uw gezondheid. Zowel patiënten die een ziekenhuis opname hebben ondergaan als patiënten die thuis zijn hersteld hebben fysiotherapie nodig. Vanuit onze beroepsgroep van fysiotherapie is er een duidelijke aanbeveling opgesteld waar we ons bij Fysio.com in verdiept hebben.

De start van het behandeltraject

De eerste behandelingen zullen afgelegd worden via video- consult of telefoon. We zullen uw algehele spierkracht, ademspierkracht, conditie en uw dagelijkse activiteiten in kaart brengen. De hulpvraag en klachten zullen geïnventariseerd worden en er zal een behandelplan opgesteld worden rekening houdend met uw persoonlijke doelen. Via een online oefenprogramma zullen de oefeningen die besproken zijn tijdens het consult direct gedeeld worden via e-mail. Wij zullen nauw contact houden tijdens het behandelproces met uw specialist en/of huisarts. 

Inhoud van de behandeling

Tijdens de behandeling zullen we aandacht besteden aan het opbouwen van spierkracht en conditie en adem spiertraining.

Indien u langdurig beademt bent ervaart u meerdere klachten, ook kan de ervaring op de IC een forse impact hebben. De combinatie van verschillende klachten na IC- opname wordt ook wel het PICS- syndroom (Post Intensive Care Syndroom) genoemd. Dit vergt vaak een gecombineerde behandeling van meerdere disciplines. Indien u thuis het virus heeft ondergaan kunt u uiteraard ook veel klachten ervaren waarbij fysiotherapie een noodzaak zal zijn en staan wij voor u klaar om u hierin te begeleiden.

Zodra het mogelijk is om u op de praktijk te zien of in de thuissituatie zullen wij alle beschermings maatregelen treffen om dit mogelijk te maken. Vanuit de beroepsgroep wordt geadviseerd de eerste zes weken op afstand te behandelen.

Afspraak maken?

Hoe maakt u een afspraak? Dit werkt hetzelfde als het maken van een gewone behandeling. U kunt uw betreffende therapeut contacten óf contact de praktijk.
Mail naar: info@fysio.com
Of stuur een bericht naar: 06 41537401
 
Indien u aanvullend verzekerd bent wordt dit consult vergoed. Zo niet, dan wordt het normale tarief voor een zitting fysiotherapie gerekend.
 
Wij hopen u snel te zien!

Heeft u hulp nodig bij het herstel van Covid-19?


Maak dan een afspraak met een van onze fysiotherapeuten.